Ψυχοθεραπεία online

Ψυχοθεραπεία online

Τι είναι

Η on line ψυχοθεραπεία είναι μία αναγνωρισμένη και αποδεκτή μέθοδος θεραπευτικής προσέγγισης. Έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με την ψυχοθεραπεία που πραγματοποιείται πρόσωπο με πρόσωπο στο γραφείο ενός θεραπευτή και ακολουθεί τους ίδιους κανόνες για την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο.

Σε ποιον απευθύνεται

Η on line ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε ενήλικα άτομα

 • Σε όσους αναζητούν να βελτιώσουν το επίπεδο της ζωής τους
 • Σε όσους αναζητούν να πετύχουν στόχους επαγγελματικούς, ατομικούς ή και οικογενειακούς, αναγνωρίζοντας τα εμπόδια που τους απομακρύνουν από την υλοποίηση

Η on line ψυχοθεραπεία είναι επίσης κατάλληλη σε περιπτώσεις:

 • Άγχους
 • Θλίψης
 • Εργασιακού στρες/Σύνδρομο burn out
 • Κρίσεων πανικού
 • Προβλημάτων στις σχέσεις (φιλικές, ερωτικές, οικογενειακές)
 • Συμβουλευτικής γονέων

Η on line ψυχοθεραπεία δεν είναι κατάλληλη:

 • Σε περιπτώσεις αυτοκτονικού ιδεασμού ή και τάσεων αυτοκτονίας.
 • Σε περιπτώσεις διάγνωσης με σοβαρή ψυχική ασθένεια

Πλεονεκτήματα online ψυχοθεραπείας

 • Δεν υπάρχει περιορισμός στον τόπο διαμονής.
 • Η ψυχοθεραπεία γίνεται από την άνεση του χώρου σου.
 • Η ψυχοθεραπεία γίνεται στην ελληνική γλώσσα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κι αν βρίσκεσαι.
 • Χωρίς κόστος μετακίνησης και επιβάρυνσης επιπλέον χρόνου.
 • Η on line ψυχοθεραπεία είναι εξίσου αποτελεσματική με την δια ζώσης ψυχοθεραπεία, σύμφωνα με πολυάριθμες έρευνες.

Online ραντεβού