Ψυχοθεραπεία online για Έλληνες του εξωτερικού

Οι Έλληνες της διασποράς είναι άνθρωποι που έχουν μεταναστεύσει ή έχουν γεννηθεί σε άλλες χώρες, αλλά διατηρούν την ελληνική τους καταγωγή, ταυτότητα και πολιτισμό. Ειδικότερα η μετανάστευση είναι μία ιδιαίτερη συνθήκη και η προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον, με διαφορετικές συνθήκες ζωής, νόμους, κανόνες, έθιμα και αξίες μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, αβεβαιότητα, άγχος, απογοήτευση, αποξένωση ή σύγκρουση. Μπορεί να αποτελεί όνειρο και στόχος ζωής ή να αποτελεί μία αναγκαστική συνθήκη. Σε κάθε περίπτωση μερικές προκλήσεις για όσους έχουν μεταναστεύσει μπορεί να είναι η δυσκολία τους να βρουν δουλειά, να μάθουν τη γλώσσα, να κατανοήσουν το νομικό και το φορολογικό σύστημα, να συμμορφωθούν με τις κοινωνικές προσδοκίες, να αντιμετωπίσουν τις πολιτιστικές διαφορές και να αποδεχτούν την πολυμορφία.

Η διατήρηση της ελληνικής τους ταυτότητας, μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυεθνικό πλαίσιο μπορεί να προκαλέσει διχασμό, σύγκριση, ανασφάλεια, αμφιβολία, κριτική ή απόρριψη. Για παράδειγμα, μπορεί να αισθάνονται ότι πρέπει να επιλέξουν μεταξύ του να είναι Έλληνες ή του να είναι πολίτες της χώρας που ζουν, να αντιμετωπίσουν την απώλεια ή την αλλοίωση των ελληνικών τους παραδόσεων, να υποστούν την διάκριση ή τον ρατσισμό, να αμφισβητήσουν την αξία ή την ορθότητα των ελληνικών τους αρχών και να απομακρυνθούν από την ελληνική τους κοινότητα.

Επιπλέον, η διαχείριση των σχέσεων με την οικογένεια, τους φίλους, τους συναδέλφους και την κοινωνία, ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερους χώρους και χρόνους μπορεί να προκαλέσει απόσταση, απομόνωση, ενοχή, μοναξιά, συγκράτηση ή σύγκρουση. Ειδικότερα την περίοδο της προσαρμογής μπορεί να δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν, να επισκεφτούν ή να βοηθήσουν την οικογένεια και τους φίλους που έχουν αφήσει πίσω. Μπορεί επίσης να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να δημιουργήσουν, να διατηρήσουν ή να τερματίσουν σχέσεις στην κοινωνία που ζουν, να ανταποκριθούν στις προσδοκίες, τις απαιτήσεις ή τις πιέσεις που δέχονται από τα δύο ή περισσότερα περιβάλλοντα και να βρουν έναν ικανοποιητικό ρυθμό και τρόπο ζωής.

Η online ψυχοθεραπεία μπορεί να φανεί χρήσιμη, καθώς μπορεί να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αναφέραμε, με τους εξής τρόπους:

  • Να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις ανάγκες τους, σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, σε ένα ασφαλές και εμπιστευτικό περιβάλλον. Με την online ψυχοθεραπεία, μπορούν να βρουν έναν άνθρωπο που θα τους ακούσει, θα τους καταλάβει και θα τους υποστηρίξει, χωρίς να τους κρίνει, να τους προσβάλλει ή να τους απορρίψει και αυτό επικοινωνώντας με την άνεση και την ασφάλεια που τους παρέχει η μητρική τους γλώσσα.
  • Να βρουν τρόπους να προσαρμοστούν και να ολοκληρωθούν στο νέο περιβάλλον, χωρίς να χάσουν την ταυτότητα και τον πολιτισμό τους, μέσα από την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, την ανάπτυξη νέων σχέσεων και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησής τους. Με την ψυχοθεραπεία, μπορούν να αποκτήσουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ομαλή προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις ικανότητες, τα προτερήματα και τις αρετές τους.
  • Να επιλύσουν τυχόν συγκρούσεις ή δυσκολίες που προκύπτουν από τις διαφορές στον πολιτισμό και στις αξίες, μέσα από την επικοινωνία, την διαπραγμάτευση, την συνεργασία και τον συμβιβασμό.
  • Να βρουν έναν ισορροπημένο τρόπο να διατηρήσουν τις σχέσεις τους με την οικογένεια, τους φίλους, τους συναδέλφους και την κοινωνία, σε δύο ή περισσότερους χώρους και χρόνους, μέσα από την επιλογή προτεραιοτήτων, την οργάνωση χρόνου, την χρήση τεχνολογίας και την έκφραση ενδιαφέροντος και στήριξης, αλλά ενδεχομένως και να αποδεχτούν απώλειες που τυχόν προέκυψαν λόγω απόστασης.

Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, προσπάθεια και δέσμευση από τον ψυχοθεραπευόμενο και τον ψυχοθεραπευτή. Η επιλογή ενός θεραπευτή με γνώση και εμπειρία είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, αλλά μπορεί να είναι και εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό για ένα άτομο που έχει μεταναστεύσει σε άλλη χώρα από τη χώρα καταγωγής να επιλέξει το θεραπευτή του με κριτήριο την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που του παρέχει η μητρική του γλώσσα. Η online ψυχοθεραπεία μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε όποιον το επιθυμεί από όπου και αν βρίσκεται να επιλέξει το θεραπευτή που του ταιριάζει.

Συχνές ερωτήσεις

Γιατί να πάω σε ψυχολόγο;

Οποιοσδήποτε άνθρωπος, οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή του μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες, οι οποίες να δημιουργήσουν μία γενικότερη δυσλειτουργία στην καθημερινότητα του και κατ' επέκταση στις κοινω…

Διαβάστε περισσότερα

Αν επισκεφτώ ψυχολόγο σημαίνει ότι είμαι “άρρωστος”;

Οι ψυχολόγοι δεν είναι γιατροί και δεν χορηγούν φάρμακα. Εκπαιδεύονται στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και χρησιμοποιούν την επιστημονική τους κατάρτιση, προκειμένου ο θεραπευόμενος να αναγν…

Διαβάστε περισσότερα

Χρειάζομαι πραγματικά θεραπεία; Συνήθως μπορώ να αντιμετωπίσω μόνος μου τα προβλήματά μου

Ο καθένας από εμάς σε συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην καθημερινότητά του που να καθιστούν αναγκαία την επίσκεψη σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, είτε για θ…

Διαβάστε περισσότερα