Όροι χρήσης

Εισαγωγή

Ο χώρος προώθησης και προσφοράς υπηρεσιών με όνομα pompodaki.gr (εφεξής<< Χώρος Yπηρεσιών>>) έχει δημιουργηθεί από τη Μαρία Πομποδάκη (εφεξής <<Εταιρία>>) που εδρεύει στο Kιάτο Κορινθίας με τηλεφώνο επικοινωνίας το 6973482038 και email το mpompodaki@gmail.com

Πνευματικά δικαιώματα

H επωνυμία, τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα σχέδια, οι διακριτικοί τίτλοι, τα σήματα κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες. Απαγορεύεται ο οποιοσδήποτε να αντιγράφει, αναπαράγει, επανεκδίδει, διαδίδει, μεταδίδει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρησιμοποιεί τα δεδομένα σε αντίθεση με την άδεια χρήσης.

Σύνδεσμοι στο δικτυακό τόπο

Οι σύνδεσμοι (links) που περιέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και μεταφέρουν το χρήστη σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, δεν μπορούν να ελεγχθούν με οποιονδήποτε τρόπο από την ιδιοκτήτρια εταιρία. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, τις μεταδόσεις, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στις ιστοσελίδες αυτές. Δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα προσφορών τρίτων. Το γεγονός ότι αυτοί οι σύνδεσμοι περιέχονται στο χώρο των υπηρεσιών δεν υποδηλώνει ότι η εταιρία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση του Χώρου υπηρεσιών κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η χρήση του Χώρου υπηρεσιών υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης οφείλει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους.

Εταιρική ευθύνη

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται ως προς την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα των πληροφοριών που διακινούνται μέσω του Χώρου υπηρεσιών. Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω αστικής ευθύνης εναντίον της Εταιρείας, οι οποίες αφορούν σε υλικές ζημίες ή/και βλάβες που έχουν προκληθεί από τη χρήση ή τη μη χρήση των αναφερόμενων πληροφοριών ή/και τη χρήση ανακριβών και ελλιπών πληροφοριών, αποκλείονται γενικά, εφόσον δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία σχετική υποχρέωση για κάλυψη αστικής ευθύνης. Επιφυλάσσεται η Εταιρεία ρητώς του δικαιώματος τροποποίησης, συμπλήρωσης ή διαγραφής τμημάτων των επιμέρους σελίδων ή στο σύνολο, ή της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της δημοσίευσης χωρίς προειδοποίηση.

Συχνές ερωτήσεις

Χρειάζομαι πραγματικά θεραπεία; Συνήθως μπορώ να αντιμετωπίσω μόνος μου τα προβλήματά μου

Ο καθένας από εμάς σε συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην καθημερινότητά του που να καθιστούν αναγκαία την επίσκεψη σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, είτε για θ…

Διαβάστε περισσότερα

Αν επισκεφτώ ψυχολόγο σημαίνει ότι είμαι “άρρωστος”;

Οι ψυχολόγοι δεν είναι γιατροί και δεν χορηγούν φάρμακα. Εκπαιδεύονται στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και χρησιμοποιούν την επιστημονική τους κατάρτιση, προκειμένου ο θεραπευόμενος να αναγν…

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να πάω σε ψυχολόγο;

Οποιοσδήποτε άνθρωπος, οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή του μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες, οι οποίες να δημιουργήσουν μία γενικότερη δυσλειτουργία στην καθημερινότητα του και κατ' επέκταση στις κοινω…

Διαβάστε περισσότερα