Πως μπορώ να εμπιστευτώ έναν άγνωστο; Πως είμαι σίγουρη ότι δεν θα διαρρεύσουν οι πληροφορίες που του δίνω;

Από το πρώτο ραντεβού με τον ψυχολόγο, ο θεραπευόμενος είναι σε θέση να καταλάβει αν ο ψυχολόγος του εμπνέει εμπιστοσύνη και αν μπορεί να συνεχίσει και να χτίσει μία θεραπευτική σχέση μαζί του. Εκτός από τις επιστημονικές του γνώσεις είναι σημαντικό ο θεραπευόμενος να “επιλέξει” αν ο ψυχολόγος και η προσωπικότητά του ταιριάζουν στον ίδιο.

Ο ψυχολόγος πρέπει να τηρεί “απόλυτη εχεμύθεια για όσα μαθαίνει ή αντιλαμβάνεται κατά την άσκηση του επαγγέλματός του” (νόμος 991/1979). Το απόρρητο των πληροφοριών αίρεται μόνο στις περιπτώσεις που ο θεραπευόμενος απειλεί να βλάψει τον εαυτό του ή κάποιον άλλον, οπότε και ο ψυχολόγος οφείλει να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές.