Επικοινωνία

Μπορείτε να κλείσετε μία συνδεδρία:

  • καλώντας με στο παρακάτω τηλέφωνο

  • μέσω e-mail

  • κλείνοντας μία on line συνεδρία

Άν έχετε κλείσει ήδη το ραντεβού σας μπορείτε να κάνετε την πληρωμή βλέποντας εδώ τους τρόπους πληρωμής.